Welkom, Willkommen, Welcome

Jan Lever

Dit is de website van; dies ist die Webseite von; this is the website of;

Al als kind tekende Jan graag in grijs tonen met het potlood. Een doos met waterverf gaf de mogelijkheid om met kleur te werken. Op een gegeven moment ontstond de behoefte om zich verder te ontwikkelen. De opleiding LO-tekenen bood die mogelijkheid met prettige bijkomstigheid de bevoegdheid les te geven.

Na de opleiding LO-tekenen werd Jan toegelaten tot de Academie voor beeldende kunsten 'Minerva' te Groningen, de opleiding vrij tekenen en schilderen. Deze opleiding sloot hij af in 1987.

Beide opleidingen werden in de avonduren gevolgd, omdat er wel geld voor levensonderhoud moest worden verdiend. Door zijn volle baan heeft Jan in feite alleen in de avonduren geschilderd en geknipt.

Nadat Jan met pensioen is gegaan heeft hij meer tijd om zich aan het schilderen en de knipkunst te wijden.Bereits als Kind zeichnete Jan gerne in Grautöne mit dem Bleistift. Eine Schachtel Aquarellfarben gab die Möglichkeit mit Farbe zu arbeiten. Irgendwann entstand das Bedürfnis sich weiter zu entwickeln. Diese Möglichkeit bot die Ausbildung ‘LO-Zeichnen’ und war zudem die Ausbildung zum Kunsterzieher.

Nach dieser Ausbildung wurde Jan an der Akademie der bildenden Künste 'Minerva' in Groningen in den Niederlanden, Richtung ‘frei Zeichnen und Malen’ zugelassen. Diese Ausbildung absolvierte Jan in 1987 als Frieschaffender Künstler.

Beide Studien wurden in den Abendstunden gefolgt, denn es musste wohl Geld zum Leben verdient werden. Wegen seine ganztägige Arbeit hat Jan vielfach nur in den Abendstunden gemalt und Scherenschnitte gemacht.

Nachdem Jan in Ruhestand gegangen is, hat er mehr Zeit für Malerei und Scherenschnittkunst.Already as a child Jan liked to draw with the pencil in grey tones. A box with watercolors give the opportunity to work with color. After some years Jan felt the need to develop further.  The study ‘LO-tekenen’ offered that opportunity and was also an education  to gratuate as drawing teacher. After this study Jan visit the Academy of Fine Arts ‘Minerva’ in Groningen in the Netherlands. Jan graduated in 1987 as artist.

Both studies he followed in the evening, because he had to earn money to support his family. Because of his full job Jan mostly painted and made papercuts in the evenings. Now, after his retirement, he has more time for painting and papercuting.