Welkom, Willkommen, Welcome

Jan Lever

Dit is de website van; dies ist die Webseite von; this is the website of;

Zanger


Een andere bezigheid van Jan Lever is zingen. In 1970 begon hij bij Maria Ykema in Zuidhorn met zanglessen. Daarna kreeg hij nog drie jaar les van Anni Olbers-Hofmann in Oldenburg in Duitsland.

Omdat Jan onvoldoende muzikale ondergrond bezat, koos hij voor de opleiding aan de kunstacademie en stopte hij met zingen. Toch bleef de zang kriebelen. Eind jaren ’90 is hij weer begonnen regelmatig te oefenen om de stem weer op peil te brengen. In 2010 en 2011 heeft hij nog een aantal lessen gevolgd bij Bernard Slofstra in Roden. Tot 2013 was hij verbonden aan het Politie Mannenkoor Noord Nederland, waar hij ook optrad als koorsolist.

Jan zingt vooral geestelijke liederen, romantische liederen en operette liederen.


Sänger


Eine andere Beschäftigung von Jan Lever ist das Singen. In 1970 began er mit Gesangsunterricht bei Maria Westerhuis in Zuidhorn in den Niederlanden. Anschliessend hat er noch drei Jahre Gesangsunterricht gehabt bei Anni Olbers-Hofmann in Oldenburg in Deutschland.

Weil er aber unzureichend musikalische Ausbildung hatte, hat er sich für die Kunstakademie entschieden und  aufgehört zu singen.  Dennoch liess das Singen ihm keine Ruhe. Ende der neunziger Jahre hat er wieder damit angefangen die Stimme regelmässig zu üben um sie wieder auf Vordermann zu bringen. In 2010 und 2011 hat er noch einige Unterichtsstunden gefolgt bei Bernard Slofstra in Roden. Bis 2013 war er verbunden an dem Polizei Männerchor Noord-Nederland, wo er auch Chorsolist war.

Jan singt vorallem geistliche Lieder, romantische Lieder und Operetten Lieder.


Singer

Another activity of Jan Lever is singing. In 1970 he took singing lessons from Maria Ykema in Zuidhorn in the Netherlands and after that he took lessons from Anni Olbers-Hofmann in Oldenburg in Germany. Because he had insufficient music training he choose to go to the Academy of Arts and stopped singing. But still the singing exited him. At the end of the nineties he started again to train his voice to get to a vocal higher level again. In 2010 and 2011 he took some lessons from Bernard Slofstra in Roden. Until 2013 Jan was a member of the Police Menschoir Noord-Nederland, where he also became choir soloist. Jan sings mainly spiritual songs, romantic songs and operetta.Ave Maria (Bach). Jan Lever; Orgel: Gerd Dreyer; in der Probsteikirche Meppen/Dld

Ave Maria, Bach-Goudnod (1).mp3 13. Die Landlust, 2005.mp3

Die Landlust (Schubert). Jan Lever; piano: Roely Polling