Welkom, Willkommen, Welcome

Jan Lever

Dit is de website van; dies ist die Webseite von; this is the website of;

Knipkunstenaar


De knipkunst werd door de vader van Jan beroepsmatig uitgeoefend. Doordat Jan dagelijks met knippen werd geconfronteerd, hanteerde hij al vroeg de schaar om de dingen uit zijn omgeving uit papier te knippen. Hiervan getuigen enkele knipsels gemaakt op de leeftijd van zes tot acht jaar.


In het Museum voor knipkunst, dat zijn vader in Roden opende en later in Westerbork was gevestigd, heeft Jan veelvuldig het knippen van natuurtafereeltjes aan het publiek gedemonstreerd. Daardoor heeft hij een grote vaardigheid ontwikkeld, die hem ook nu nog goed van pas komt bij het maken van grotere knipwerken.

Begin negentiger jaren kreeg Jan het verzoek om bij bekende kinderliedjes illustraties te maken. Dit resulteerde in het boekje 'Grootmoeders rijmpjes en versjes',dat nog steeds via de boekhandel is te verkrijgen (ISBN-13 9789072540256) .

Een doorsnee van zijn werk is opgenomen in de collectie van het 'Erstes Deutsches Scherenschnittmuseum' in Vreden in Duitsland.

Momenteel loopt er een expositie van knipwerk van Jan in het Knipselmuseum te Westerbork.

Begin 2013 gaf Jan zichzelf de opdracht een kruisweg te maken. De aanleiding was een cyclus gedichten, die hij daarvoor had gemaakt. In maart 2014 waren de 14 staties klaar. Als inleiding heeft hij 'Het verval' gemaakt, een combinatie van gemengde techniek met knipwerk. Als 'afsluiting', heeft Jan gekozen voor de Pantocrator, de al-beheerser van het universum. Zo is er uiteindelijk een serie van 16 stuks ontstaan.


Scherenschnittkünstler


Der Vater von Jan war von Beruf Scherenschnittkünstler. Weil Jan tagtäglich mit dem Scherenschnitt konfrontiert wurde, war es fast selbstverständlich, dass er als Kind auch die Haushaltschere hantierte um seine Umgebung in Scherenschnitte festzulegen. Davon zeugen zwei Vorbilder von Scherenschnitte im Alter von 6 bis 8 Jahre.

In dem Museum für Scherenschnitt, das sein Vater in 1960 in Roden eröffnete und später in Westerbork in den Niederlanden, hat Jan dem Publikum das Schneiden vielfach demonstriert. Dadurch entwickelte er eine grosse Fertigkeit, die ihm sehr nützlich ist beim anfertigen von grösseren Scherenschnitten.

Anfang der neunziger Jahre erhielt er einen Auftrag Altniederländische Kinderlieder und Kinderreime zu Illustrieren. Das Büchlein ‘Grootmoeders rijmpjes en versjes’ ist noch immer im Buchhandlung zu haben.
Ein Durchschnitt seiner Scherenschnitte befindet sich in der Sammlung des ‘Erstes Deutsches Scherenschnittmuseum’ in Vreden in Deutschland.

Momentan in 2014 sind einige Werke ausgestellt im ‘Knipselmuseum’ in Westerbork in den Niederlanden.

Anfang 2013 hat Jan sich selber den Auftrag gegeben einen Kreuzweg in Scherenschnitt an zu fertigen. In März 2014 war er mit den 14 Stationen fertig. Als Anfang hat er jetzt noch ‘Der Zerfall’ gemacht. Als ‘Abschluss’  hat Jan den Pantocrator, de All-Herrscher des Universums gewäht. sodass der Zyclus schliesslich 16 Werken umfasst.


Papercut artist


The father of Jan Lever was a professional papercutartist. Because every day Jan was surrounded with papercutting, it was obvious, that he took the scissors himselve at a very young age to try out papercutting with all daily examples.  Two examples of cuttings between the age of 6 to 8 years, witness this.


In the Museum of Papercut, that his father started in 1960 in Roden and later in Westerbork in the Netherlands, Jan demonstrated the papercut frequently. So he developed a good routine, that is very usefull for his making of larger papercuttings.

In the beginning of the ninenties Jan got the order to illustrate old dutch rhymes and songs for children. The result, ‘Grootmoeders rijmpjes en versjes’ still can be bought  in the bookstores in the Netherlands.A collection of his papercuttings are sold to the ‘Erstes Deutsches Scherenschnittmuseum’ in Vreden in Germany, where they are shown to visitors. Since the beginning of 2014 several pieces of his work are presented at the ‘Knipselmuseum’ in Westerbork in the Netherlands, (the Museum of Papercutting). Around spring 2013 Jan gave himself the idea to make cuttings about the Holy way of the Cross. In march 2014 he finished the 14 stations. Then he made a ‘beginning’, the decay. As ‘the ending’ Jan choose the Pantocrator, the al-controller of the universe, so at last the series contains 16 pieces.