Welkom, Willkommen, Welcome

Jan Lever

Dit is de website van; dies ist die Webseite von; this is the website of;

In goed vertrouwen


De reis duurt slechts een leven

van station naar station

eindbestemming horizon

Regie geen gegeven

Elk moment is slechts te leen

Elke parel, elke edelsteen

uiteindelijk om het even


Vragen naar het lot

Vragen naar een god

als een web geweven

Tussen aarde en hemelpoort

leeft de verwachting voort

eeuwen geleden beschreven


Door de eeuwen heen

naar de wensen van menigeen

misschien herschreven

Wat is waarheid

Wat is wijsheid

Was maar kind gebleven


Violen


Open gezichten

Heldere lichten

Ondeugend grijzend

Onschuldig veinzend

Dreigen te schreeuwen

Vervelend te geeuwen

Trots en ootmoedig

Kleurig overvloedig

Vragend om aandacht

Eenvoudige pracht

Even bij stil te staan

Bij het verder gaan


Vrijheid spreek je af


Vrijheid

Wat is vrijheid


De meeuw zweeft op de vleugels van de wind

wiegt op de cadans van woelige golven

rust op rotsen en op zand

Onbegrensde vrijheid

zonder moraal


Mijn grenzen zijn jouw vrijheid

Mijn vrijheid zijn jouw grenzen

Vrijheid

De ruimte , die ik geef

of de ruimte, die ik neem!


In mijn denken is de vrijheid grenzeloos

spreekt moraal een andere taal

aan geen respect gebonden

poel van verderf en zonden


Vrijheid

De onmetelijkheid

Het heelal kent nog geen grenzen


Vrijheid vraagt om respect

respect voor leven en laten leven

ruimte, binnen de grenzen van een moraal


Vrijheid

spreek je af


De tuinman


Het groeide en het bloeide

Ongebreideld overwoekerde

het een het ander

Het leek wel oorlog


Toen kwam de tuinman

Het één werd geroemd

Het ander werd verdoemd

Dat was de tuinman


Was het wijsheid

Was het rechtvaardigheid

Vraag het de tuinman

Hij weet er alles van


Staatshoofd of medicijnman

Amerika of Volkenbond

Of met de grootste mond

Er is er altijd wel één de tuinman


Surseance


Er danste een lichtje door de kamer

Ik keek er niet van op

Er gleed een zwaluw langs het venster

Ik keek er niet van op


Er stonden pinksterbloemen in de wei

Koeien graasden

Een vlinder fladderde frank en vrij

In het maanlicht dansten ééndagsvliegen


Onder de tulpenboom zat een man

te genieten van het leven

Hij klopte aan de hemelpoort

“Geef mij nog even.”


Schietgebed 2014


Er wordt geschoten

Het spel, WK-voetbal

Inzet: de beker

En de wereld staat op z’n kop


Er wordt geschoten

in het spel levende doelen

Inzet: machtswellust

Waanzin op en top


Er wordt geschoten

op een vlucht

Bij helder blauwe lucht

regende het brokstukken

en vernielde delen

van onschuldigen


Geen ander dak

dan het hemelgewelf

Geen andere lucht

voor de laatste ademtocht

Van de hemel in de hel

Eén druk op de knop

De wereld staat op z’n kop


Het regende hellevuur

Levende doelen op de vlucht

onder een helder blauwe lucht

Inzet, onverdraagzaamheid

Waanzin ten top


Er wordt geschoten

Onwerkelijk geavanceerd

Er worden gebeden gelanceerd

Geef vrede, Heer


Het is maar een vraag

die ik in me draag

Is het maar een spel

de hemel of de hel


Piet


Geen antwoorden

op de vele vragen naar de weg

Door de wind verstrooid

geruisloos aan onbekende oorden


De voren trekken hun sporen

ontsporen op de horizon

In het grijs van de nevels

is de weg verloren


Ontnaveld alles dierbare

Verneveld de lach en de traan

De moed om verder te gaan

verdronken in het onontwarbare


Tranen, die achterbleven

Leegte, die geen leegte is

een zoekplaats voor ’t gemis

Het duurt nog wel even


Noch wind, noch nevels

verstoren nog jouw rust

Wij blijven je bewust

met modder aan dien steefels