Welkom, Willkommen, Welcome

Jan Lever

Dit is de website van; dies ist die Webseite von; this is the website of;

Bij gecombineerde technieken worden reliëfvorm, tekenen met de pen en / of knipwerk met elkaar gecombineerd tot een beeld.


Bei der Kombination von Techniken werden Reliefform, Federzeichnen und / oder Scherenschnitt verarbeitet zu einem Bild.With combined techniques the reliefform, pen drawing and / or papercut are combined in one image.

Fantasie met violen

Fantasie in blauw 10

Fantasie in blauw 17

Fantasie in blauw 3

Fantasie in blauw 6

Fantasie in blauw 2

Het verval

Fantasie in blauw met knipwerk 3

Fantasie in blauw met knipwerk 4

Fantasie in blauw met knipwerk 5